Privacyverklaring Klompenmakerij Traas

In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verzamelen voor het voeren van onze klantenadministratie en over de manier waarop wij deze persoonsgegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten van Klompenmakerij Traas en op bezoekers van de website www.klompen.com.

Klompenmakerij Traas, gevestigd aan de Westdijk 3, 4451 RD HEINKENSZAND en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 22007373, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u bellen naar +31 (0)113-56 14 38 of mailen naar info@klompen.com.

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Daarom is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Klompenmakerij Traas verzamelt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn: uw voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op deze website, in correspondentie en telefonisch.
Bij het aanmaken van een account op onze website wordt gevraagd om uw naam, e-mailadres en bedrijfsgegevens.

Waarvoor en op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Klompenmakerij Traas verwerkt uw persoonsgegevens voor het afhandelen van betalingen, om via telefoon of e-mail contact met u te kunnen opnemen als dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, voor het versturen van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en om goederen en diensten bij u af te leveren. Klompenmakerij Traas verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens maakt Klompenmakerij Traas geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Klompenmakerij Traas bewaart uw persoonsgegevens vanaf de start van een zakelijke overeenkomst tot maximaal zeven jaar nadat de laatste zakelijke transactie is afgerond, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

Delen we uw persoonsgegevens met derden?

Klompenmakerij Traas verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting door bevoegde instanties. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Klompenmakerij Traas blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Klompenmakerij Traas en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@klompen.com.
Klompenmakerij Traas wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Klompenmakerij Traas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@klompen.com.

Welke cookies of vergelijkbare technieken gebruiken wij?

De website www.klompen.com van Klompenmakerij Traas gebruikt functionele, analytische en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Klompenmakerij Traas gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden.
Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Kijk voor een toelichting op https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Wijzingen in deze privacyverklaring

Als verwerkingsverantwoordelijke behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring wanneer nodig aan te passen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 05 juni 2018.